Reciklaža elektronskog i električnog otpada

BiS u medijima

"BIS Reciklažni centar" savetuje kompanije oko upravljanja otpadom

17 Mar 2010

"BIS Reciklažni centar" ponudio je konsultativne usluge u izradi planova za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u preduzećima

Nova zakonska regulativa u Srbiji nalaže nove obaveze za pravna lica, pa tako član 36. Zakona o upravljanju otpadom, jasno nalaže da opasan otpad ne može biti privremeno skladišten na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada duže od dvanaest meseci, ukoliko zakonom nije drugačije navedeno.

Donošenjem novih uredbi, firme su se našle u situaciji da često ne razumeju zahtevnu proceduru, ne znaju svoje obaveze, kao i koji dokumenti su im potrebni i kako da ih adekvatno popune.

U skladu sa potrebama tržišta, "BIS Reciklažni centar" iz Pančeva, odlučio je da proširi svoju delatnost na izradu planova i konsalting u toj oblasti. Stručni tim inženjera "BIS Reciklažnog centra", pruža asistenciju i konsultantske usluge u ispunjavanju zakonskih obaveza u izradi planova za upravljanje otpadom, sa ciljem uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja otpadom u preduzećima.

"BIS Reciklažni centar" možete kontaktirati sa ciljem dobijanja pomoći u ispunjavanju zakonskih obaveza pravnih lica i dobićete usluge idetifikacije količina i tokova generisanja otpada, uspostavljanja evidencije, izrade katastra zagađivača, izrade plana upravljanja otpadom, edukacije zaposlenih, kompletne procedure procene uticaja na životnu sredinu, izrade pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu i protivpožarne zaštite.

Pojedincima koji žele da odlože svoje elektronske uređaje na bezbedan način, koji neće predstavljati ni ruglo na prilazima gradu ni opasnost po ekosistem, takođe su otvorena vrata reciklažnog centra. Za građane je omogućeno besplatno odlaganje računara i prateće opreme na adresi Mije Kovačevića 10 u Beogradu i Maksima Gorkog 2 u Pančevu.

16.03.2010.

http://www.ekapija.com/website/sr/page/300490

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark