Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Šta recikliramo

Električni i elektronski proizvodi jesu proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju.

BiS Reciklažnom centru se možete obratiti ukoliko želite da reciklirate sledeće uređaje:

 1. elektronske i električne aparate
 2. IT opremu, monitore, kućišta, tastature, štampače, skenere, miševe, zvučnike, slušalice i td.
 3. fluorescentne cevi i sijalice
 4. klima uređaje
 5. frižidere i ostale rashladne uredjaje
 6. televizijske i radio prijemnike
 7. opremu za telekomunikacije
 8. velike i male aparate za domaćinstvo
 9. igračke, oprema za rekreaciju i sport
 10. automate (bankarske, za tople i hladne napitke..)
 11. instrumente za praćenje i nadzor
 12. oprema široke potrošnje za razonodu, playstation, tetrisi i sl.
 13. platne bankarske i SIM kartice
 14. CD-ove i ostale nosače zvuka i slike

kao i proizvode namenjene za proizvodnju, prenos ( kablovi, užad, provodnici) i merenje struje i elektromagnenih polja.

 

Više o štetnosti EE otpada, možete saznati klikom ovde.