Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Društvena odgovornost

Posebnu karakteristiku našeg angažovanja predstavljaju napori koje ulažemo u promovisanje koncepta društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, kako na sopstvenom primeru tako i kroz intenzivnu saradnju sa partnerima iz javnog i neprofitnog sektora. U skladu sa tom politikom, postali smo član inicijative koje zastupaju društveno odgovorno poslovanje u Srbiji, Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija za Srbiju, kao i Saveta Privredne komore Srbije za društveno odgovorno poslovanje.

 

Rezultat našeg rada ogleda se u dobijenim CSR nagradama za društveno odgovorno poslovanje u kategoriji malih i srednjih preduzeća 2008., 2010. i 2012. godine. Privredna komora Srbije tri puta zaredom dodelila je ovo priznanjenašoj kompaniji. Osnova na kojoj se baziraju vrednosti naše kompanije, zasnovane su u Kodeksu poslovne etike i Politika sistema menadžmenta.pdf.

 

 CSR Bozic i sinovi

 

Životna sredina
Naši zaposleni
Naš doprinos društvu