Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Eko zanimljivosti

Sa ciljem edukacije građana i pravnih lica, opredelili smo se da informišemo javnost o raznim temama iz oblasti zaštite životne sredine. Baziramo se na edukukaciji o elektronskom i električnom otpadu, njegovoj štetnosti i neophodnosti adekvatnog odlaganja na reciklažni centar.

 

Štetnost EE otpada

Pored toga što EE otpad predstavlja otpad sa najbržim trendom rasta u svetu i kod nas, ujedno predstavlja i problem po životnu sredinu zbog prisustve štetnih materija kao što su olovo, kadijum, barijum, živa, arsen i dr.

Olovo uzrokuje oštećenje centralnog i perifernog nervnog sistema, kardiovaskularnog sistema, bubrega i reproduktivnih organa. Nalazi se u monitorima i štampanim pločama.

Kadijum ima kancerogeno dejstvo, oštećuje bubrege, izaziva anemiju i bolesti kostiju. Nalazi se u raznim čipovima, a takođe je i stabilizator za plastiku.

Berilijum se zbog svojih svojstava koristi u matičnim pločama. Klasifikovan je kao kancerogen, jer uzrokuje rak pluća.

Živa može pruzrokovati oštećenja raznih organa, uključujući mozak i bubrege. Najopasnije je zagađenje vode živom koja se lako taloži u živim organizmima kroz lanac ishrane, najčešće preko ribe. Procenjuje se da se 22% svetske potrošnje žive koristi u elektronskoj opremi. Korisiti se u LCD ekranima, mobilnim uređajima, termostatima i dr.

Heksavalentni hrom koristi se u zaštiti od korozije. Lako se apsorbuje u ćelijama i može uzrokovati oštećenja DNK.

 

Više o tome šta sve spada u EE otpad, možete saznati klikom ovde.