Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

Tretman elektronskog otpada u svetlu direktiva EU

14 Dec 2007

Privredna komora Pančevo je u saradnji sa BIS IT Reciklažnim Centrom 14.12.2007. održala seminar na temu "Tretman opasnog otpada u svetlu direktiva EU sa posebnim osvrtom na elektronski otpad".

Prezentacije su, pored Dragane Mehandžić i Ljiljane Djordjević iz Agencije za reciklažu, održali i Nikola Egić i Božidar Potkonjak, predstavnici BIS IT Reciklažnog Centra za e-opemu iz Pančeva, kao i dr. Zoran Stević iz Univerziteta u Beogradu.

Povodom izlaganja na datu temu okupio se veliki broj predstavnika privrede kako iz Pančeva tako i iz drugih gradova u Srbiji sa ciljem da se sagledaju pravci daljeg razvoja upravljanja elektronskim otpadom i načini rešavanja ovog problema u skladu sa direktivama EU.

Govorilo se o ekonomsko-ekološkim posledicama (ne)reciklaže u Srbiji, potencijalima koje reciklaža kao grana privrede nosi sa sobom kao i o tretmanu opasnog otpada savremenim postupcima. Spomenut je i problem realizacije lokalnih transfernih stanica za sakupljanje elektronskog i električnog otpada na teritoriji Srbije kao i podrška vlasti koja je neophodna.

Na ovaj način, privredna lica se informišu po pitanju mogućnosti i zakonskih obaveza reciklaže opasnog e-otpada.

I u buduće će se organizovati seminari u saradnji sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama na temu reciklaže i ne samo na teritoriji Pančeva. U interesu je svih da Srbija napravi pomak i u ovoj oblasti koja je bitan deo nacionalne strategije održivog razvoja i samog procesa priključenja EU.Činjenica je da mali broj ljudi zna na koji se način može osloboditi zastarele e-opeme a da pri tom poštuje zakon, očuva životnu sredinu i ne zauzima magacine, podrume, tavane i ostale prostore u kojem se verovatno čuva takva oprema.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark