Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

Ove godine četiri puta više klijenata i duplo više radnih mesta u reciklaži e-opreme

21 May 2008

Bis IT Recycling Centar je osnovan sredinom 2006. godine i od tada sarađuje sa preko 150 klijenata, među kojima su eminentne državne institucije kao i domaće i multinacionalne kompanije i organizacije. Od sredine prošle godine je osnivač klastera Ekokrug, neprofitne, nevladine organizacije čiji je cilj unapređenje tehnologije reciklaže i edukacija u postupanju sa e-otpadom u Srbiji.

Poslovanje BIS IT Reciklažnog centra e-opreme je u prvoj godini poslovanja bilo skromno i ne rentabilno da bi u prvom kvartalu 2008. godine postigli zadovoljavajuće rezultate.

Iz dosadašnjeg rada evidentno je da su klijenti koji imaju najviše istorijskog e-otpada ubedljivo državne institucije. Samo Uprava carina i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije su u 2007. godini predali na reciklažu preko 45 tona računarske opreme.

U prvom kvartalu 2008. godine, količina predatog e-otpada BIS IT Reciklažnom centru je u odnosu na isti period prethodne godine povećana za 100%.

Najbolji pokazatelj da se u Srbiji razvija svest o zaštiti životne sredine je podatak da se u prvom kvartalu 2008. godine, broj klijenata BIS IT reciklažnog centra povećao četiri puta. U prvoj godini ih je bilo ukupno 55, a samo u prva tri meseca 2008. godine, 43 klijenata.

Najproduktivniji mesec tokom dosadašnjeg rada je definitivno april tekuće godine, kada je na reciklažu primljena 30% e-otpada od ukupno preuzetih količina tokom cele 2007. godine.

Rezultat povećanog rada je i otvaranje novih radnih mesta. Otvaranje mogućnosti za zapošljavanjem u BIS IT Recycling Centru predstavlja i mogućnost unapređenja regionalnog razvoja ruralnog predela u okolini Pančeva, s obzirom da je sam Centar smešten u Omoljici, nedaleko od Pančeva. Očekivanja su da tokom ove godine količina recikliranog elektronskog i električnog otpada u BIS IT Reciklažnom centru, premaši prošlogodišnju količinu za oko 100% i dostigne neophodnu kritičnu količinu.

„Za našu kompaniju pravi izazov predstavljaju prve neophodne količine tehnogenih sirovina, dobijene separacijom IT otpada, koje ovih dana spremamo za izvoz. Tek tada ćemo se uveriti u vrednost našeg posla i buduću profitabilnost .Cilj nam je da nađemo pravog i krajnjeg korisnika sirovina dobijenih reciklažom e-otpada, kako bi postigli što bolju cenu na tržištu. Najbolja prodajna cena sekundarnih sirovina se postiže samo ukoliko možete garantovati njihov obiman i konstantan priliv na mesečnom nivou. Za poslovanje na berzi sekundarnih sirovina, minimalna ponuda se kreće oko 200 tona /mesečno, što je za nas u ovom momentu još uvek neostvarljivo. Razlog su nedovoljna količina e-otpada koja se upućuje na reciklažu. E-otpada ima, ali postoje ograničavajući faktori za njegovo prikupljanje, kao što su nerazvijena sakupljačka mreža, loši trenutni zakonski propisi o odlaganju otpada i problem ne primenjivanja takvih zakona. Kad naši zakonski okviri budu usklađeni sa evropskim, reciklaže će imati svetliju budućnost. Vlada mora usvojiti evropske zakone kod kojih je glavna filozofija da zagađivač (proizvođač, uvoznik, maloprodavac ili krajnji korisnik) plaća za reciklažu. Sve dok takva filozofija ne postane normalna stvar, recikleri će biti na ivici poslovanja i profitabilnosti za razliku od naših kolega iz susedstva.“, kaže Jovica Božić, vlasnik firme Božić i sinovi.

Ohrabrenje za sve koji žele da se bave reciklažom je činjenica da za početak nema potrebe za velikim i skupim mašinama i opremom zbog nedovoljnih količina e-otpada kako bi se u potpunosti ispunio njihov kapacitet prerade.

Dosadašnji klijenti BIS IT Recycling Centra su Banka Intesa, Procredit bank, Carnex, Dunav osiguranje, Centroproizvod, Privredna komora Srbije, ATB Sever, Institut za majku i dete Beograd, Ministarstvo rada i socijalne politike, NLB LHB Banka, Klinički centar Srbije, Filozofski fakultet Beograd, Telefonija AD, Institut za primenu nuklearne energije i mnogi drugi.

BiS IT Reciklažni Centar, pored toga što očekuje da od reciklaže napraviti profitabilan biznis ima i još jednu misiju - podizanje ekološke-svesti kako firmi tako i građana. Nisu retki primeri pojedinaca da svoje stare računare donesu lično u ovaj reciklažni centar iz desetinama kilometara udaljenih mesta. Jedan je računar poslat poštom iz Valjeva kako bi bio recikliran.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark