Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine-World Environmental Education Day, obeležen u Narodnoj kancelariji predsednika Republike

26 Jan 2010

Povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine- World Environmental Education Day, 26. Januara u prostorijama Narodne kancelarije predsednika Republike održana je prezentacija „Značaj, mogućnosti i perspektive reciklaže u Srbiji“, koju održali predstavnici BIS reciklažnog centra. Prezentacija je bila upućena volonterima i zaposlenima u Narodnoj kancelariji, sa ciljem podizanja svesti o štetnosti e-otpada , važnosti i mogućnostima reciklaže. Kao drušveno odgovorna kompanija, BiS reciklažni centar se rado odazvao inicijativi Narodne kancelarije, razvoja i edukacije mladih volontera, koje čine studenti duštvenih fakulteta u Beogradu. Kroz upoznavanje sa novim informacija, stvaraju se kvalitetniji I društveno svesniji pojedinci koji će za početak moći da besplatno očiste svoje podrume od zastarele elektronske opreme, ali u budućnosti će moći da donose drušveno odgovorne odluke na nivou istitucija, zajednica ili države čiji su deo.

Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije, bavi se operativnim, stručnim, savetodavnnim i analitičkim poslovima, i pre svega predstavlja servis građana. Promovišući održivi razvoj u našem društvu, orgnizuju ekološke akcije, ali i brinu o informisanosti svojih radnika o životnoj sredini.

Ivan Jojkic,predstavnik Narodne kancelarije, izjavio je ovom prilikom da će Narodna kancelarija predsednika Republike i u narednom periodu, u okviru svojih aktivnosti, posebnu pažnju posvećivati promovisanju i primeni postulata održivog razvoja u našem društvu.

E-otpad je izvor sekundarnih sirovina ali i veoma toksičan materijal ukoliko je tretiran na neadekvatan način. Proizvodi poput mobilnih telefona, televizora, kompjutera, fotoaparata, štampača i ostale kompjuterske opreme nameću se kao vrsta otpada koja beleži možda i najbrži rast u Evropi. Samim tim adekvatno tretiranje, odnosno reciklaža e-otpada postaje izuzetno značajna kategorija u borbi za očuvanje i unapredjenje životne sredine.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark