Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

Razvrstati smeće nije umeće - ekološka akcija u Novom Sadu

09 Oct 2012

 

Portal Budi Eko Fin-a (Novi Sad), Udruženje BUM - Balkan Urban Movement (Beograd) i Centar za održivi razvoj (Subotica) vas pozivaju da podržite kampanju pod nazivom „Razvrstati smeće nije umeće”.

Kampanja će biti održana u Saletli Dunavskog parka u Novom Sadu, 13. oktobra (subota), od 11 do 17 časova.

Cilj akcije je ukazivanje na problem stvaranja prevelike količine otpаdа na teritoriji grada Novog Sada i podizanje ekološke svesti građana o potrebi rаzvrstаvаnjа otpаdа i njegove reciklаže. Takođe, jedan od ciljeva kampanje je i podsticanje regulative na lokalnom nivou koja će omogućiti razvrstavanje otpada i reciklažu po domaćinstvima na teritorija grada Novog Sada.

Tim povodom svaki građanin/-ka koji donesu iskorišćene plastične boce, limenke ili elektronski/električni otpad dobiće jedan eko dar i edukativni flajer o pravilnom razvrstavanju otpada.

Posetioci će imati priliku da u okviru kampanje pogledaju i jedinstvenu izložbu (skulpturu od otpada) novosadskog umetnika Mihaila Karanovića Belog, pod nazivom BLACKLIGHT#2, koja će prikazati kreativnu upotrebu otpada.

U okviru programa kampanje predviđene su sledeće aktivnosti:
  • Postavljanje promo pulta, u stilu vojvođanske kućice, na kojem će se deliti eko darovi,
  • Podela promo materijala - edukativnih flajera sa kratkim uputstvom o pravilnom razvrstavanju kućnog otpada,
  • Postavljanje namenskih kontejnera za prikupljanje PET ambalaže (plastičnih boca), limenki, elektronskog i električnog otpada,
  • Na dan kampanje biće sprovedeno anektiranje građana o poznavanju problema prevelikog stvaranja otpada i neophodnosti njegovog razvrstavanja i reciklaže,
  • Jedan od ključnih elemenata je aktivno uključivanje građana u kampanju, s obzirom na to da svako ko želi da dobije eko dar treba da donese iskorišćenu PET ambalažu, limenke, elektronski ili električni otpada koji će se odlagati u namenske kontejnere,
  • Izložba na kojoj će biti prikazano kako se na kreativan način može upotrebiti otpad,
  • Nakon završetka aktivnosti u Saletli Dunavskog parka, izložba „BLACKLIGHT#2“ biće poklonjena školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović” u Novom Sadu koja se bavi skupljanjem otpada i reciklažom u okviru svog reciklažnog centra.

Pomenutu kampanju podržali su Gradska uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada i Мinistаrstvo živоtnе srеdinе, rudаrstvа i prоstоrnоg plаnirаnjа na konkursu od marta 2012.godine.

U okviru kampanje pažljivo smo odabrali eko darove i pri tome smo vodili računa o zaštiti životne sredine. Neki od promo materijala su izrađeni od reciklirane PET ambalaže, dok su ostali od 100% reciklirane hartije.

Takođe, na jednom delu promotivnih materijala je primenjen koncept crno-belo, u okviru kojeg crna boja materijala predstavlja „problem“, odnosno zagađenje, dok je logo kampanje na njima štampan belom bojom koja predstavlja „rešenje“, odnosno primenu razvrstavanja otpada i reciklaže.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark