Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

15. MAJ - Dan akcije za klimu

13 May 2016


Međunarodni dan akcije za klimu se obeležava u više od 170 zemalja sveta. Termin klimatske promene koristimo kada govorimo o promenama u klimi koje se događaju od početka dvadesetog veka. Promene koje su registrovane prethodnih, kao i one koje se predviđaju za narednih 80 godina smatraju se da su nastale kao rezultat čovekovih aktivnosti a ne kao posledica prirodnih promena u atmosferi.

“Efekat staklene bašte” je veoma važan kada govorimo o klimatskim promenama zato što se odnosi na gasove koji Zemlju održavaju toplom i kojima pripada najveća zasluga za postojanje života na njoj. Neke od gasova koji prave “efekat staklene bašte” ljudi proizvode u svakodnevnim aktivnostima. Ta dodatna količina koju proizvode ljudi glavni je osumnjičeni za pojačani “efekat staklene bašte” odnosno globalno zagrevanje.

Naučnici predviđaju da bi globalno zagrevanje moglo da doprinese masovnom istrebljenju divljih životinja u bliskoj budućnosti, delovanjem na čak milion vrsta, što je oko četvrtina svih nama poznatih vrsta. Životinje i biljke koje su navikle na hladnije klimatske uslove moraće da se pomeraju prema polovima ili uzbrdo čak i usled malih promena klime. Uticaj na vrste postaje toliko značajan da njihovo kretanje može služiti kao pokazatelj zagrevanja planete.

Šta znači broj 350?

-350 ppm je gornja granica koncentracije ugljen dioksida (CO2) u atmosferi koja neće doprineti daljoj promeni klime. Trenutna koncentracija CO2 od oko 390 ppm doprinosi globalnom otopljavanju klime, topljenju glečera i ledenog pokrivača na polovima, kao i češćoj pojavi suše i poplava.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark