Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

05. JUN - Dan Nacionalnog parka Đerdap

02 Jun 2016

 

Na Svetski dan zaštite životne sredine, 5. jun, koji se obeležava u više od sto zemalja sveta, Nacionalni park Đerdap, najveći u Srbiji, proslaviće dan osnivanja.

Jedno od najlepših geografskih područja Evrope, najveći prirodnjački i arheološki muzej na starom kontinentu, područje sa najvećim biodiverzitetom unutar jednog ekosistema, ali i sa najvećim brojem istorijskih spomenika iz vremena rimskog limesa na Dunavu – samo su neki od superlative koji se vezuju za Nacionalni park Đerdap.

Nacionalni park Đerdap reprezentuje jedinstvo prirodne i kulturne baštine Srbije. Priobalni pojas Dunava u Đerdapu bio je nastanjen još u neolitu, a o kontinuitetu življenja svedoče otkrivene arheološke vrednosti – od monumentalne kulture neolita, Lepenskog Vira, preko spomenika antičkog i srednjevekovnog perioda, do savremenog doba. Đerdap, takozvana Gvozdena vrata, hiljadama godina je izazov za putnike, trgovce, ratnike i mirotvorce.

Klisura Đerdapa i prirodno područje uz klisuru, kao prostorna celina, površine 63 608 hektara, sa izuzetnim kulturno-istorijskim vrednostima, značajnim prirodnim ekosistemima po sastavu izuzetne vrednosti i retkosti, objektima izvorne flore i faune i dobro očuvanim šumama prirodnog sastava i izuzetnog izgleda, od 1974. godine stavljeni su pod zaštitu kao nacionalni park.

Istraživanja flore početa su u davnoj prošlosti. Danas su na ovom području čak 43 vrste biljaka, životinja i gljiva strogo zaštićene, a 124 zaštićene.

Takođe, veliko je bogastvo životinjskog sveta, pre svega zbog očuvanosti raznovrsnih staništa koja daju dobre uslove za opstanak tako velikog broja životinjskih vrsta.

Od Golupca do Kladova, Dunav protiče kroz najlepšu klisuru Evrope. Ovi predeli su i u geološkom, morfološkom i prostornom smislu najinteresantniji i najatraktivniji. Đerdap čine četiri klisure: Golubačka klisura, Gospođin Vir, Kazan i Sipska klisura. U geomorfološkom smislu pod Đerdapom se danas podrazumeva najveća, najdublja i najlepša klisura Evrope, koja odvaja Banatske planine od planina istočne Srbije i spaja Panonski, sa Vlaško-pontijskim basenom.

Pitanje nastanka Đerdapa definitivno nije rešeno, još uvek je nepoznanica, ali se njime naučnici i dalje bave. Nacionalni park Đerdap je otvoren za posetioce tokom čitave godine. Uz obilazak atraktivnih vidikovaca, šetnju pešačkim stazama, posetu Vizitorskom centru u Donjem Milanovcu. Nacionalni park Đerdap upoznaćete i kroz Golubački grad, Lepenski vir, Trajanovu tablu i Dianu na Karatašu kao i suvenire i gastronomske specijalitete tamošnjih ugostitelja.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark