Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

29. JUN - Dan Dunava

01 Jul 2016

      

 

Dan Dunava je integralni deo saradnje podunavskih zemalja i proslavlja se u svih četrnaest zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava, kako bi se podigla svest za očuvanje reke kod što većeg broja pojedinaca i kako bi se apelovalo na racionalnu upotrebu vodenih resursa. U zemljama širom Evrope inicijator obeležavanja Dana Dunava je Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (International Commission for Danube Protection – ICPDR), čija je misija da promoviše i koordinira održivo i integralno upravljanje vodama, uključujući i zaštitu, poboljšanje i racionalnu upotrebu voda. Ideja ICPDR-a je da ova proslava vremenom preraste u međunarodni festival koji bi ujedinio preko 81 miliona stanovnika zemalja podunavskog sliva različitih kultura, načina života i poimanja reke.

Na VI redovnom sastanku ICPDR-a održanom u Beču decembra 2003. godine, doneta je odluka o održavanju manifestacije “Dan Dunava” u svim podunavskim zemljama, a povodom desetogodišnjice potpisivanja Konvencije. 29. juna 2004. prvi put je obeležen Dan Dunava širom Evrope.

Početkom juna 2005. godine, ICPDR, kompanija Coca-Cola i njen najveći evropski proizvođač Coca-Cola Hellenic ozvaničile su partnerstvo gde je kroz partnerstvo privatnog i civilnog sektora omogućeno da se svi dosadašnji napori koje obe strane ulažu na zaštiti Dunava prošire i poboljšaju. Ugovorom je predviđen širok spektar aktivnosti koje će biti preduzete kako bi se podigla svest javnosti i podržali projekti na zaštiti reke u šest Evropskih zemalja u kojima Coca-Cola Sistem posluje.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark