Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

Cirkularna ekonomija - imamo li kapaciteta da zatvorimo krug

10 Mar 2017Šesti po redu Međunarodni dani energetike i investicija održani su nedavno u Novom Sadu. Udruženje industrije otpada Srbije Hrabri čistač, u partnerstvu sa organizacijom CEDEF, učestvovalo je na panelu "Cirkularna ekonomija: Imamo li kapaciteta da zatvorimo krug?"

Ekonomski savetnik Džonatan Klifton je, u ime Ambasade SAD u Srbiji, govorio o iskustvima u implementaciji koncepta cirkularne ekonomije. 

Kako se navodi u saopštenju Hrabrog čistača, Stanislava Delić, rukovodilac sektora za zaštitu životne sredine JP Transnafta, govorila je o iskustvima ove kompanije i merama preduzetim u akcidentnim situacijama sanacije i remedijacije. Tom prilikom predstavila je rezultate terenskih radova na slučaju Kovilj. 

- U slučaju Kovilja, uradili smo laboratorijske radove koji su podrazumevali hemijske analize uzoraka zemljišta iz bušotina, vode iz pijezometara i granulometrijske analize. Zemljište u Kovilju je, nakon biološkog tretmana, odloženo na deponiju u Kikindi, a urađena je rekultivacija i ponovno uzorkovanje. Izmerene koncentracije parametara ne prelaze granične vrednosti koncentracije opasnih i štetnih materija u zemljištu. Monitoring podzemnih voda na sadržaj mineralnih ulja na lokaciji je vršen četiri puta godišnje. Nadzornici i dalje vrše nadzor na toj lokaciji - istakla je Stanislava Delić.


O ulozi reciklažne industrije u kontekstu cirkularne ekonomije kao i resursima koji se nalaze u električnim i elektronskim proizvodima i koji se ponovo mogu iskoristiti, govorio je Nikola Egić, direktor reciklažnog centra Božić i sinovi. 

Sandra Kamberović, generalna sekretarka Uduruženja industrije otpada Srbije Hrabri čistač, čije članice tretiraju i konačno zbrinjavaju 90% opasnog i komunalnog otpada na Srbije, koja je bila i moderator panela, istakla je da je zaštita životne sredine kroz propisane ciljeve cirkularne ekonomije rezultat višegodišnjih napora i pregovora na međunarodnom nivou, kroz različite konvencije. 

- Višegodišnji napori rezultirali usvajanjem novog koncepta poslovanja, novih tehnologija i investicija u cilju očuvanja i zaštite prirodnih resursa - rekla je Kamberović. 

U Evropskoj uniji je, inače, u decembru 2016. usvojen paket mera, sa ciljem implementacije koncepta cirkularne ekonomije. Srbija će, iako je na samom početku, u procesu aproksimacije imati zadatak da nacionalne strateške dokumente usaglasi sa utvrđenim politikama. Koncept cirkularne ekonomije podrazumeva maksimalno iskorišćenje postojećih resursa sa minimazacijom deponovanja i novim eko tehnologijama. 

- Danas ovu novu industrijsku eru posmatraćamo sa ugla ekološki prijateljskih investicija u Srbiji, u skladu sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima i politikom Vlade Srbije - istakla je Kamberović.

Skup je završen čuvenim pitanjem: Da li su ulaganja u zaštitu životne sredine trošak ili investicija za budućnost, navedeno je u saopštenju Udruženja industrije otpada Srbije Hrabri čistač.


http://www.ekapija.com/website/sr/page/1691204/Cirkularna-ekonomija-imamo-li-kapaciteta-da-zatvorimo-krug

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark