Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Eko news

Organizacija Ujedinjenih nacija (OUN) progasila je 2010. godinom biodiverziteta

12 Mar 2010

Rezolucijom 61/203, Generalna skupština UN,  proglasila je godinu 2010. - Međunarodnom godinom biodiverziteta i apelovala je na sve zemlje članice da značajno smanje stepen narušavanja biodiverziteta. Očuvanje biodiverziteta podrazumeva očuvanje sveukupne raznovrsnosti organizama i njihovih bioloških ciklusa. Gubitak biološke raznolikosti i njenih komponenata globalno je pitanje. Ono je neraskidivo povezano sa gubitkom ekosistema, kapaciteta produktivnosti prirode i regulacionih procesa koji su nezamenjivi za održivo korišćenje resursa a, konačno, i za samo ljudsko bivstvovanje. Sve je više dokaza o narušavanju biodiverziteta, posebno u vremenu globalnih klimatskih promena i preterane eksploatacije prirodnih resursa.

 Proglašenje Međunarodne godine biodiverziteta, započeće 11. januara 2010. godine svečanom manifestacijom u Berlinu,  a  zatim, pod sloganom „Biodiverzitet je život. Biodiverzitet je naš život.“ (Biodiversity is life. Biodiversity is our life.) tokom cele 2010. godine - širom sveta  održavaće se brojne manifestacije (konferencije, kongresi, izložbe) koje će imati za cilj da podstaknu sve ljude i organizacije da preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se sačuva raznolikost živog sveta - biodiverzitet.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark