Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Kompanijske vesti

Kompanija Bozic i sinovi d.o.o. saradnik u projektu BEWMAN

13 Apr 2010

Regionalni projekat BEWMAN "Balcan E Waste Management Advocacy Network", finansiran od strane Evropeske Unije ima za cilj poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira koji će doprineti adekvatnom razvoju EE menadžmenta u Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj, kao i stvaranju regionalne mreže za razmenu znanja i iskustava vezanih za EE otpad i razvoja kapacitete NVO za lobiranje u ovoj oblasti.

Kompanija Božić i sinovi d.o.o.  kao saradnik, doprineće projektu kroz razmenu iskustava, podržavanje akcija, recikliranjem elektronske opreme prikupljene u akcijama obuhvacenih projektom kao i kroz učešće na završnoj konferenciji 2011. godine u Makedoniji.

Zemlje koje pokriva projekat EU su članice (Bugarska), EU, zemlje kandidati (Hrvatska i Makedonija) i zemlje koja teži članstvu u EU u budućnosti (Srbija). Sve zemlje učesnice će imati koristi od projekta povećanjem njihove spremnosti da u usaglašavanju sa zakonodavstvom EU i standardima. Druge balkanske zemalje će indirektno biti u mogućnosti da imaju koristi od projekta, kao i sama EU zajednicu u celini, jer neće morati da se bave pitanjima e-otpada novih članova nakon procesa pridruživanja.

Više o projektu možete saznati klikom ovde.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark