Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Akcije 2010

BEWNAN Balcan E Waste Management Advocacy Network

13 Apr 2010

Regionalni projekat BEWMAN "Balcan E Waste Management Advocacy Network", finansiran od strane Evropeske Unije ima za cilj poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira koji će doprineti adekvatnom razvoju EE menadžmenta u Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj, kao i stvaranju regionalne mreže za razmenu znanja i iskustava vezanih za EE otpad i razvoja kapacitete NVO za lobiranje u ovoj oblasti.

Naglo povećanje količine elektronskog otpada , i nepravilno postupanje sa istim, predstavljaju opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ovi rizici su posebno istaknuti u oblastima u kojima institucije sistema nemaju dovoljno iskustva i nepotpuno uređeno zakonodavstvo.

Balkanski region je takav prostor, sa nedovoljno razvijenom praksom reciklaže EE otpada, i sa nedovoljno razvijenim legislativnim sistemima. Ova situacija postoji uprkos proklamacijama od strane vlade u regionu o neophodnosti rešavanja ovog problema pre ulaska u EU, što uključuje i sprovođenje evropskih standarda sigurnosti i zaštite životne sredine, na osnovu propisa, kao što su direktive za otpad električne i elektronske opreme (VEEE Direktive 2002 / 96/EC) i na ograničenju opasnih supstanci (RoHS Direktiva 2002/95/EC).

Zemlje koje pokriva projekat EU su članice (Bugarska), EU, zemlje kandidati (Hrvatska i Makedonija) i zemlje koja teži članstvu u EU u budućnosti (Srbija). Sve zemlje učesnice će imati koristi od projekta povećanjem njihove spremnosti da u usaglašavanju sa zakonodavstvom EU i standardima. Druge balkanske zemalje će indirektno biti u mogućnosti da imaju koristi od projekta, kao i sama EU zajednicu u celini, jer neće morati da se bave pitanjima e-otpada novih članova nakon procesa pridruživanja.

Specifični problemi koje će se rešavati ovim projektom su:

* Podizanje niskih kapaciteta NVO da se bave sa e-otpadom.
* Podizanje svesti građani i donosioca odluka o posledicama nepropisnog odlaganja e-otpada.
* Formiranje regionalnih statističkih podataka u vezi elektronskog otpada.
* Stvaranje  mrežne strukture na nacionalnom i regionalnom nivou u cilju rešavanja pitanja elektronskog otpada.

 

Sledeće aktivnosti će se održati u sklopu akcije

* Sprovođenje istraživanja kako bi se analizirati trenutnu situaciju u svakoj zemlji. * Razvoj BEVMAN sajta za ponovnu upotrebu ili recikliranje računarske opreme.
* Socijalno medijsku kampanju.
* Trening za trenere: transfer knov-hov od strane Velike Britanije partner članice regionalne mreže.
* Obuka za NVO pripadnike nacionalnih mreža.
* Javni događaji za podizanje svesti o e-otpada.
* Radionice.
* Izrada Vodiča za e-upravljanje otpadom.
* Regionalna konferencija treba da okupi i predstavi rezultate iz EU i zemalja iz regiona.

Partneri u akciji su Fondacijata Metamorfozis iz Makedonije, Computer Aid International iz Velike Britanije, ZaMirNET iz Hrvatske, BlueLink iz Bugarske, PROTECTa iz Srbije i kompanija Božić i sinovi kao saradnik, koji će svoj doprinos dati kroz razmenu iskustava, podržavanje akcija koje će se sprovoditi, kao i kroz učešće na završnoj konferenciji 2011. godine u Makedoniji.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark