Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Naš doprinos društvu

Društvena angažovanost igra važnu ulogu u našoj poslovnoj kulturi. Ona je od našeg nastanka duboko ukorenjena u naše vrednosti, a odražava se kroz svakodnevne aktivnosti kompanije. Poseban akcenat stavjlamo na kreiranje partnersatva izmedju BIS Reciklažnog centra, društvenih institucija i nevladinog sektora kako bi zajednički unapredili životnu sredinu i odoleli izazovima.

Da bi se postigao održiv napredak, orjentisani smo na pomaganje ljudima kako bi oni sebi pomogli. Naši zaposleni su glavni pokretač niza akcija koje sprovodimo sa ciljem jačanja ekološke svesti.