Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Naša poslovna praksa

Kodeks poslovnog ponašanje predstavlja osnovu našeg poslovanja i način na koji se ophodimo jedni prema drugima, prema saradnicima i partnerima. Naši poslovni saradnici u obavezi su da slede pravila zasnovana na osnovnim vrednostima kompanije Božić i sinovi d.o.o. i principima  na koje smo ponosni. Naši postulati poslovne etike odnose se na direktore i zaposlene u našoj firmi.

Posebnu pažnju posvećujemo odgovornom odnosu prema životnoj sredini, zaposlenima i poslovanju sa klijentima. Verujemo da poslovanje uz poštovanje Kodeksa poslovnog ponašanja i internih pravila, osnovno sredstvo u postizanju naše vizije i strateških ciljeva.