Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Česta pitanja

Šta je Community MAR program?
MAR ili Microsoft Authorized Refurbisher je program koji omogućava neprofitnim, javnim i komercijalnim organizacijama da instaliraju legalan Microsoft Windows na refabrikovane računare namenjene akademskim ustanovama i nevladinim i neprofitnim organizacijama. Ovime se omogućava da računari koje naše kompanije i strane kompanije prisutne u Srbiji menjaju u redovnim intervalima ne postanu opasni tehnološki otpad, već upotrebljive alatke za pripadnike akademskih i drugih zajednica koje zbog raznih ograničenja ne mogu da dođu do novih računara i uživaju u prednostima informacionih tehnologija.
  
Šta se podrazumeva pod refabrikovanim računarom?
Računar je refabrikovan kada prođe kroz određene korake:
- Brisanje podataka 
- Testiranje
- Minimalne popravke i/ili zamena određenih delova koji ne rade
Pod refabrikovanjem se podrazumeva, ili da se već postojeća matična ploča ne menja ukoliko je 100% ispravna ili, ukoliko nije ispravna, da se zameni drugom matičnom pločom istog proizvođača, istog modela i specifikacija. U drugom slučaju, zamena neispravne matične ploče određenog proizvođača i karakteristika, ispravnom matičnom pločom drugog proizvođača i karakteristika znači kreiranje „novog“ a ne „refabrikovanog“ računara.


Kome su dostupni računari iz MAR programa?
Računari iz MAR programa dostupni su odabranim akademskim ustanovama (između ostalih osnovnim i srednjim školama), kao i nevladinim i neprofitnim organizacijama. 
 
Odakle dolaze računari koji se refabrikuju i uključuju u MAR program?
Velike domaće kompanije, kao i strane kompanije koje su prisutne u Srbiji, imaju precizno definisane cikluse izmene informatičke opreme, obično na svake tri godine. U želji da spreči da ti računari, koji mogu biti sasvim upotrebljivi za kancelarijske namene, postanu opasni tehnološki otpad, Microsoft je pokrenuo MAR program, kojim se ta opasnost prevazilazi, ali i akademskim ustanovama i nevladinim organizacijama obezbeđuju računari koji im mogu pomoći u daljem radu i obrazovanju. U slučaju da se računari dobijeni od kompanija ne mogu dovesti u ispravno stanje i da im se ne može garantovati pouzdan rad, naš reciklažni centar će se postarati da se oni odlože na ekološki prihvatljiv način čime imamo potpuno zatvoren ciklus.
 
Zašto se Microsoft odlučio da osnuje ovaj program?
Community MAR program obezbeđuje efikasan i pristupačan način za instaliranje legalnog Microsoft Windows operativnog sistema na stručno refabrikovane računare, čime se ujedno produžava radni vek tih računara i sprečava gomilanje tehnološkog otpada, potencijalno veoma štetnog po životnu sredinu.
 
Koji Microsoftov softver je dostupan kroz MAR program i koja je njegova cena kao i cena tako refabrikovanog računara?
Trenutno ovaj program omogućuje ovlašćenim MAR partnerima da na refabrikovane računare instaliraju Windows 2003 i Windows XP Professional, zavisno od konfiguracije. Kako su računari koji ulaze u MAR program skromnijih hardverskih mogućnosti, na njih nije moguće instalirati novije verzije Windows operativnih sistema, pa su u program uključene navedene verzije. U ovom delu projekta Community MAR u Srbiji, svi računari su namenjeni u donatorske svrhe.
 

Šta ukoliko je neki od refabrikovanih računara već imalo legalan softver? 
Po pravilu, računari koji dolaze kroz ovaj program su stariji od dve godine i većina vlasnika nije uz njih sačuvala dokumentaciju koja je neophodna da bi se, prema Microsoftovim pravilima licenciranja, licenca prenela na novog vlasnika. Zato postoji MAR program, koji omogućava našerm reciklažnom centru da na korišćene računare koji su prethodno dovedeni u potpuno ispravno stanje instalira legalnu kopiju Windows operativnog sistema, čime se garantuje pouzdan i bezbedan rad tog računara i u narednom periodu. 
 
Ko garantuje kvalitet isporučenih računara i da li oni imaju podršku?
Rad ovlašćenih MAR partnera je pod redovnom kontrolom Microsofta, pa nema bojazni da će se isporučivati računari koji ne zadovoljavaju minimalne zahteve za određeni softver. Microsoft ne pruža usluge podrške za operativne sisteme isporučene kroz MAR program, dok naš reciklažni centar, pod određenim uslovima planira da obezbediti usluge podrške za isporučene računare.
  
Gde i kako se mogu uključiti u MAR program?
Bilo da ste:
- NVO, obrazovna institucija ili neprofitnih organizacija 
- Kompanija zainteresovana za reciklažu ili refabrikovanje svoje stare IT opreme u okviru Community MAR programa

Potrebno je samo da nam se javite na sledeći kontakt:

olga.jovanov@it-recycling.biz
tel. +381(0)13-618-064