Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Community MAR

Kompanija Božić i sinovi, u okviru koje posluje BiS Reciklažni centar, deo je globalnog Microsoft Authorised Refurbisher programa, rasprostranjenog širom planete. Učešćem u  Community MAR programu, obezbeđuju  se računari sa prethodno instaliranim  legalnim softverom dobrotvornim, neprofitnim i obrazovnim ustanovama.

Svaka društveno odgovorna i ekološki svesna kompanija, pored pravilnog odlaganja i recikliranja računara koje nije moguće vratiti u upotrebnu kategoriju, ima mogućnost da svoju ispravnu računarsku opremu, a u saradnji sa BiS Reciklažnim centrom, donira zajednicama ili ustanovama koje ne bi mogle da dođu do računara na drugi način.

Prednosti su višestruke: ne samo da se sprečava prevremeno otpisivanje računara koji se još uvek može upotrebljavati, već se i obezbeđuju računari onima kojima je to najpotrebnije.

Ključni ciljevi Community MAR programa:

•   Produžavanje životnog ciklusa računara obuhvaćenih MAR programom. Pomaže se u sprečavanju gomilanja opasnog tehnološkog otpada u Srbiji i unapređuje zaštita životne sredine, kao ključnog resursa budućnosti.
•   Kroz MAR program u saradnji sa lokalnim partnerima obezbeđuje se pristup informacionim tehnologijama onima koji zbog raznih ograničenja, ekonomskih ili socijalnih, nemaju priliku da uživaju u njenim prednostima.
•   Ostvarivanjem saradnje Microsofta i BIS Reciklažnog centra pomaže se u razvoju lokalnog IT tržišta i kreira mreža kvalitetnih partnera, koji pored toga što mogu da pomognu rast lokalne privrede mogu i da budu društveno odgovorne kompanije koje pomažu neprofitne organizacije i akademske ustanove širom Srbije.  

Comunnity MAR primaoci na svoje donirane računare mogu imati instaliran neki od sledećih programa:
•   Windows 2000 Professional
•   Windows XP Home
•   Microsoft Office 2003 Standard
•   Microsoft Security Essentials
•   Windows Live Essentials

Ukoliko Vaša kompanija želi da svoje polovne računare da u donaciju, možete nas kontaktirati na:

Tel: 013/618-064

Mail: olga.jovanov@it-recycling.biz