Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Članstva

Sa ponosom ističemo članstvo u:

  • Odboru za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije
  • Savetu privredne komore Srbije za društveno odgovorno poslovanje
  • Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija
  • Odboru Udruženja za mala i srednja preduzeća Regionalne privredne komore Pančeva
  • CIWM - The Chartered Institution of Wastes Management
  • Američkoj privrednoj komori u Srbiji
  • Nemačkoj privrednoj komori
  • Britansko srpskoj privrednoj komori