Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Institucije/Škole

Posebnu pažnju posvećujemo podizanju ekološke svesti i stvaranju ekološki odgovornih navika, kod najmlađih. Sa tim ciljem, izašli smo u susret zainteresovanim školama, i u okviru njih smo postavili Green point punkt, kojim omogućavamo đacima da odlože svoje računare i prateću računarsku opremu na ekološki bezbedan način. U nizu škola sa kojima smo do sada sarađivali, održali smo ekološka predavanja prilagođena uzrastima.

Ukoliko ste zainteresovani da se u Vašoj školi organizuje akcija prikupljanja IT otpada, možete nas kontaktirati klikom ovde.