Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Sakupljačka mreža

Pružite ruku prirodi, postanite sakupljač elektronskog i električnog otpada na teritoriji Srbije.

BiS Reciklažni centar poziva sve zaintresovane za samostalni rad i otvaranje manjeg biznis da se priključe sakupljačkoj mreži kako bi pokrili celu teritoriju države.

Dokumentacija koju je potrebno da dostave pravna lica i preduzetnici koji su zainteresovani da postanu deo sakupljačke mreže “Božić i sinovi” d.o.o.:

1. Potvrdu o registraciji;
2. Osnivački akt;
3. Posedovni list ili Ugovor o zakupu poslovnog preostora u kojem će se privremeno skladištiti prikupljeni otpad;
4. Podaci o broju zaposlenih koji će raditi u skladištu i njihovim kvalifikacijama;
5. Plan zaštite od udesa I eleborat zaštite od požara;
6. Odobrenja I saglasnosti drugih nadležnoh organa.

Dokumentacija koja se dostavlja mora biti u originalu ili overena kopija.

Za sve informacije pozovite broj: +381 13 618 064