Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Procedura recikliranja elektronskog i električnog otpada za fizička lica.


Usled nepostojanja organizovane sakupljačke mreže od strane države, građani su prinuđeni da svoj EE otpad odlože zajedno sa komunlanim otpadom. Svesni opasnosti takve prakse po životnu sredinu, ulažemo izuzetan napor da kroz niz akcija u gradovima Srbije postavimo specijalni kontejner, kojim dajemo šansu građanima da predaju svoj EE otpad na reciklažu i tako doprinesu održivom razvoju. 

Stanovnici Pančeva svoj EE otpad, kao i sve vrste sijalica, mogu odložiti u kontejner u svom gradu, na adresi Maksima Gorkog 2 ili da pozivom na 013/618-064 i zakažu preuzimanje.

 

 Više o štetnosti EE otpada po čoveka i životnu sredinu možete saznati klikom ovde.