Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Procedura recikliranja elektronskog i električnog otpada za fizička lica.


Usled nepostojanja organizovane sakupljačke mreže od strane države, građani su prinuđeni da svoj EE otpad odlože zajedno sa komunlanim otpadom. Svesni opasnosti takve prakse po životnu sredinu, ulažemo izuzetan napor da kroz niz akcija u gradovima Srbije postavimo specijalni kontejner, kojim dajemo šansu građanima da predaju svoj EE otpad na reciklažu i tako doprinesu održivom razvoju. 

Trenutno je omogućeno stanovnicima centralnih beogradskih opština da pozivom na broj 013/617 963 zakažu preuzimanje krupnijeg EE otpada.

Iskorišćene sijalice Beograđani mogu bezbedno odložiti i u namenski kontejner za ovu vrstu otpada, ispred prodavnice Minitehna, u ulici Ilije Garašanina br. 2.

Stanovnici Pančeva svoj EE otpad, kao i sve vrste sijalica, mogu odložiti u kontejner u svom gradu, na adresi Maksima Gorkog 2 ili da pozivom na gore navedeni broj zakažu preuzimanje.

 

 

Više o štetnosti EE otpada po čoveka i životnu sredinu možete saznati klikom ovde.

Više o budućim akcijama u okviru kojih će se postaviti Green point punkt, možete saznati klikom ovde.