Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Edukacije

Kao kompanija koja posluje u skladu sa društvenom odgovornošću, značaj deo svog poslovanja usmerili smo na održavanje edukativne aktivnosti sa ciljem podizanje svesti i stvaranja ekoloških navika.

Tokom 2008. godine pokrenuli smo u saradnji sa Regionalmom privrednom komorom Pančevo i ostalim komorama širom Srbije, akciju bespalatnih edukativnih konferencija. Cilj akcije je informisanje uže i šire javnosti o potrebi reciklaže tehnološkog i ostalog industrijskog otpada, načinima reciklaže u Srbiji uz osvrt na evropsku praksu i problematiku u Srbiji..

Posebnu pažnju posvećujemo ekološkom obrazovanju najmlađih. Edukacije o štetnosti elektronski i električnog otpada, kao i o pravilnom postupanju sa istim, u dosadašnjem radu organizovali smo za decu osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i za domaće i strane studente. Pored edukativnih predavanja u školama, nudimo mogućnost organizovanja studijskih obilazaka našem reciklažnom centru, i održavanja predavanja u našim prostorijama. 

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, obratite se odeljenju za komunikacije i marketing.