Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Refabrikovanje

Nakon dopremanja IT opreme u reciklažni centar vrši se selekcija i razvrstavanje na robu za refabrikovanje i robu za reciklažu. Posebnu pažnju u okviru servisne službe, posvećujemo što većoj iskorišćenosti opreme koja je funkcionalna.
Deo opreme koji je ispravan odvaja se i formiraju se "novi " sasvim upotrebljivi računari. Refabrikovani uređaji se pakuju u ekološku kartonsku ambalažu i mogu ponovo da budu ponuđeni na tržištu uz garanciju.

BIS Reciklažni centar  svim svojim partnerima omogućava da svoju dotrajalu opremu koja je još uvek ispravna, preko naše servisne službe, pokloni raznim humanitarnim i neprofitabilnim organizacijama.

Klikom ovde, saznajte više o mogućnostima doniranja refabrikovanih računara.