Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Izvoz nereciklabilnog električnog i elektronskog otpada

Izvozimo nereciklabilne i opasne materijale, koje trenutno nije moguće tretirati u Srbiji  iz tehnoloških ili drugih razloga.

U oblasti reciklaže elektronskog i elktričnog otpada postoji nekoliko komponenati otpada koje u sebi sadrže primese opasnih materije a čije finalno recikiranje u korisnu sekundarnu sirovinu može da obavlja samo manji broj namenskih reciklažnih kompanija u svetu.

Nereciklabilni materijali koji se izvoze su: štampane ploče, baterije, CRT ekrani, hard diskovi, flopi diskovi i ostali optički uređaji..