Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Preuzimanje i transport električnog i elektronskog otpada i fluorescentnih cevi i rashladnih uredjaja

Prevoz odbačene elektronske i električne opreme, kao i fluorescentnih lampi i rashladnih uredjaja vrši se specijalizovanim teretnim vozilima registrovanim za ADR prevoz, prevoz opasnih meterija. Takodje, vozač je sertifikovan za transport opasnih materija. Pripremu za prevoz, utovar, pretovar i istovar i kompletnu manipulaciju vrše lica koja su stručno osposobljena od strane  Ministarstva unutrašnjih poslova.
Pozivom na broj 013 618 064 možete dobiti više informacija o uslovima specijalizovanog ADR transoprta  na teritoriji Republike Srbije.

Potrebni podaci su:

  • specifikacija opreme za reciklažu
  • procenjena težina 
  • procenjena zapremina
  • tačna adresa lokacije
  • termin preuzimanja

na osnovu kojih se dobija detaljna ponuda za trensport materijala, sa dinamikom, relacijama, datumima i uslovima prevoza.

 

U sklopu usluge preuzimanja i transporta električnog i elektronskog otpada, fluorescentnih cevi i rashladnih uredjaja je i merenje, kontrola i evidencija svakog kilograma EE otpada koji udje u BiS reciklažni centar i svakog izlaza materijala po bilo kom osnovu , do čega mi u kompaniji maksimalno vodimo računa.

Jedna smo od svega nekoliko reciklažnih kompanija u Srbiji koja poseduje najveću elektronsku vagu, mernog opsega od 60 tona i 18 metara merne dužine za teretna vozila.